.: ساجده تا این لحظه ، 3 سال و 9 ماه و 14 روز سن دارد :.