.: ساجده تا این لحظه ، 3 سال و 11 ماه و 12 روز سن دارد :.